5188 sayılı Özel güvenlik hizmetlerine dair kanun,10.06.2004 tarihinde kabul edilerek, gerekli prosedürün işlemesi sonucu uygulamaya başlanmıştır.

Özel güvenlik görevlisi olmak isteyen ve kanunun 10ncu maddesinde yazılı özel güvenlik görevlisi niteliklerine haiz kimselerin eğitimi, kanunun 14ncü maddesi( ??Özel güvenlik eğitimini, ücreti karşılığında İçişleri Bakanlığınca verilebileceği gibi, Bakanlığın izni ile özel eğitim kurumlarınca da verilebilir.?? ) ne göre , silahsız güvenlik için asgari ortaokul, silahlı güvenlik hizmeti için asgari lise mezunu olmak kaydıyla, silahlı ÖZEL GÜVENLIK GÖREVLISI olmak isteyenlerin 120 saat, silahsız ÖZEL GÜVENLIK GÖREVLISI olmak isteyenlerin ise 90 saat eğittim alması gerekmektedir.

Özel güvenlik eğitimi sonrası İçişleri bakanlığı tarafından açılacak yazılı ve tatbiki sınavdan 60 veya daha üzeri puan alan kişiler, eğitimde başarılı olarak kabul edilmektedir.

Özel güvenlik görevlilerinin alması gereken ve Özel güvenlik eğitim şirketleri tarafından verilen eğitimin konu ve saatleri yönetmelikte belirtilmiştir.

Yasanın amir hükümlerine göre Özel güvenlik görevlisi kimlik kartına haiz kişinin şirketimize yapmış olduğu başvuru ve yapılan psikolojik testteen sonra bizimle çalışmasını düşündüğümüz personele şirketimizin eğitim departmanı tarafından şirket içi eğitim prosedürüne göre eğitim uzmanları tarafından kurumsal ve başlangıç eğitimi verilir.
Bu eğitimlerin programlamasında sunulan hizmet türüne göre öncelikli olanlar saptanarak, hizmet yerinin ihtiyaç ve özellikleri gözönünde tutularak zaman planlaması yapılır. Elde bulunan zaman en akılcı biçimde kullanılarak verilecek hizmetin ve görevlinin asgari zaman diliminde göreve hazır hale gelmesi sağlanır.


Sektörde ilk olarak görsel eğitim CD'leri kullanılarak uzman eğitim kadrosu tarafından düzenlenen eğitimler, aynı zamanda kariyer planlama ve gelişim programlarına da ışık tutuyor. Euroserve eğitim CD'lerini belirli programlar dahilinde personel eğitimlerinde kullanıyor; sadece dinleyerek değil görerek, katılarak ve uygulayarak eğitimlerini sağlıyor, eğitimleri belirli periyodlarla tekrar ediyor.

5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun gereği, Özel Güvenlik görevlilerinin almış oldukları eğitime ilave olarak, Euroserve Güvenlik A.Ş. personeline hatırlatma ve ek bilgi olarak aşağıdaki konularda şirket içi eğitim vermektedir.

 1. Baskı altında çalışma
 2. Beden dili ve iletişim
 3. Şüpheli şahısların tespiti
 4. Kalabalık yönetimi
 5. Patlayıcılar
 6. Yangın , yangın güvenliği
 7. Olay yeri koruma
 8. Mülakat teknikleri
 9. Özel güvenlik kanun ve yönetmelik
 10. Arama metodları
 11. Güvenlik risk analizi, fizibilite ve planlama
 12. Güvenlik sistem ve cihazları
 13. Mağaza hırsızlıkları, mağaza dedektifliği
 14. Stadyum güvenliği
 15. Terörist faaliyetler ve tedbirler
 16. Özel güvenlik yönetici eğitimi
 17. Özellikli tesis koruma
 18. Beden korum
 
Gizlilik Politikas?  |  Ki?isel Verilerin Korunmas?  |  Site Haritas?