5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun?;
www.alomaliye.com/5188_sayili_kanun_ozel_guvenlik.htm

Özel güvenlik hizmetlerine dair kanunun uygulanmasına ilişkin
Yönetmeliği 5188 sayılı kanun ve uygulama yönetmeliğinde
gözetilecek esaslar hakkında genelge;
www.egm.gov.tr

4857 sayılı iş kanunu
www.calisma.gov.tr/mevzuat/4857_is_kanunu.htm 
Gizlilik Politikas�  |  Ki�isel Verilerin Korunmas�  |  Site Haritas�