Çalışanlarımızın iş hayatlarını ve müşterilerimize sundukları hizmet değerini keyifli ve anlamlı bir deneyimle yaşamalarını hedefliyoruz.

EUROSERVE GÜVENLİK'TE GELİŞİM

Çalışanlarımıza kariyerleri boyunca yetkinlik ve uzmanlık gelişimi için eğitim fırsatları sunuyoruz. Öğrenme ve gelişimleri için olanaklar sağlayarak destek oluyoruz. Biliyoruz ki, iyi bir organizasyon olabilmek için iyi yetenekleri çekip aynı zamanda onları elimizde tutabilmemiz gerekir.

Eğitim ve gelişim programlarımız, stratejik ve teknik bilgi yönetimi, performans yönetimi ve çalışan gelişiminden oluşur. Müşteri hizmet yönetiminde ve çalışan kişisel gelişiminde fark yaratacak eğitim ve gelişim programlarımız Euroserve Güvenlik eğitim kadrosu tarafından hazırlanmaktadır.

ORYANTASYON PROGRAMI

Euroserve Güvenlik oryantasyon programında herkesin yeni rolünde kullanacağı bilgi, beceri ve davranışa sahip olmasını sağlarız. Yeni bir işe başlamanın, yeni insanlarla tanışmanın ve bir işin nasıl yürüdüğünü anlamanın ne kadar zor olabileceğini biliyoruz. Bunu göz önünde bulundurarak her rol için hazırladığımız başlangıç planını uygularız.

ONLİNE EĞİTİMLER

Dijitalleşmenin giderek daha da önem kazandığı günümüz dünyasında çalışanlarımızın gelişimi için, eğitimlerin niteliği uygun olan her durumda online çözümler sunmaya özen gösteririz. Kullandığımız online eğitim platformları sayesinde çalışanlarımıza zengin içeriklerden yararlanma ve kişisel gelişimlerini takip etme olanağı sunarız. İhtiyaçlara yönelik değişen içerik ve her eğitimin sonunda uygulanan testlerle çalışanlarımızın sürekli gelişimini amaçlarız.

KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİMLERİ

Çalışanlarımızın karşılaşabileceği yeni ve zorlayıcı durumlara karşı bilgi ve beceri kazandıracak eğitimler tasarlarız.

Euroserve Güvenlik olarak çalışanlarımızın farklılıklarına değer veririz. Seçme ve yerleştirme, eğitim, gelişim, terfi ve ücret politikası gibi alanlarda çalışanlarımızın yetkinliklerine odaklanarak fırsat eşitliğini koruruz.

Kapsayıcı bir çalışma ortamının çalışanlarımızda en iyiyi ortaya çıkardığına inanırız ve şirketimizin herkesin hoş karşılandığı ve ilerlemek için adil bir şansa sahip olduğu bir yer olması gerektiği konusunda kararlılık gösteririz. Biliriz ki, çeşitliliklerden oluşan bir ekip işe farklı bakış açıları getirerek yaratıcılığı geliştirir ve sorunları daha kolay çözer. Değerlerimiz doğrultusunda Euroserve Güvenlik’te farklı geçmiş ve deneyime sahip her çalışanımıza yer vardır.

EUROSERVE GÜVENLİK'TE DİJİTALLEŞME

İş alanlarımızdaki teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek dijitalleşme alanında sektörde lider olmayı hedefliyoruz. İnovatif yaklaşımla iş süreçlerimizi sürekli güncelleyerek hem müşterilerimize hizmet süreçlerinde hem de çalışanlarımızın iş yapış tarzında dijital çözümler sunuyoruz.