Politikalarımız

Devam eden başarımız yalnızca müşterilerimiz, çalışanlarımız ve hissedarlarımızla değil; aynı zamanda iş ortaklarımız, resmi kurumlar, sivil toplum örgütleri, tedarikçiler ve içinde bulunduğumuz daha geniş topluluklarla olumlu ilişkiler kurmaya ve sürdürmeye dayanıyor.

Küresel politika ve tedbirler çerçevesiyle desteklenen, Vizyon ve Değerlerimiz, İş Ahlakı Tüzüğümüz, Etik Kurallarımız ve Grup Politikalarımızla çevrelenmiş sorumlu iş uygulamaları için en yüksek standartları belirlemeye kararlıyız.

Politikalarımız, beklediğimiz standartları belirleyen net bir çerçeve oluşturur ve yerel politika ve uygulamaların temelini belirler. Bunu, her birimimizdeki süreç ve uygulamaların asgari gereklilik olarak yerel mevzuata ve Grup politikalarına tam olarak uymasını sağlamak için tasarlanmış kapsamlı iletişim ve eğitimle destekleriz.