GİZLİLİK POLİTİKASI

24/01/2022


Giriş

Euroserve Güvenlik olarak bizler, gizliliğinizi korumayı ve saygı göstermeye kendimizi adamış durumdayız. Bu ilkemiz, bu konuya referans veren diğer dokümanlar ve tüm diğer kullanım hüküm ve şartlarıyla birlikte, sizden toplamış olduğumuz ve/veya sizin bize vermiş olduğunuz kişisel bilgilerinize ilişkin kullanım esaslarımızı oluşturmaktadır. Kişisel bilgilerinizle ilgili görüş ve uygulamalarımızı ve bu bilgilere ilişkin tutumumuzu anlamak için, lütfen aşağıdakileri dikkatle okuyunuz.


Kapsam

Bu Gizlilik Bildirimi yalnızca https://euroserveguvenlik.com.tr/ adresindeki web sitemiz aracılığıyla topladığımız kişisel bilgiler için geçerlidir. Kişisel bilgilerinizi kullanmamızla ilgili herhangi bir sorunuz veya endişeniz varsa, lütfen bu Gizlilik Bildiriminin alt kısmında verilen iletişim bilgilerini kullanarak bizimle iletişime geçin.


Tarafınızdan toplayabileceğimiz bilgiler

Sizin hakkınızda, aşağıda belirtilmiş olan bilgileri toplayabilir ve işleyebiliriz:

Gönüllü olarak verdiğiniz bilgiler

 • https://euroserveguvenlik.com.tr/web sitemizdeki, formları doldurarak, tarafımıza sağlamış olduğunuz bilgiler. Bu bilgiler şunları içerir; sitemizi kullanmak için kayıt olurken sağlamış olduğunuz bilgiler, hizmetlerimize abone olmanız, yayınladığınız materyaller ya da ekstra hizmet talepleriniz. Sitemizde bir problem raporladığınız zamanlarda da, sizden ekstra bilgi talep edebiliriz. Sizden istenen kişisel bilgiler ve neden vermenizin istendiği, talep zamanında açıkça belirtilecektir.

Otomatik olarak topladığımız bilgiler

 • Eğer bizimle kontak kurarsanız, bu görüşmenin kaydını tutabiliriz.
 • Ar-Ge amaçlı kullanım için çeşitli anketleri doldurmanızı isteyebiliriz ancak bu taleplere cevap vermek zorunda değilsiniz.
 • Sitemizi ziyaretinizin detayları şu bilgileri içerir ancak bunlarla sınırlı değildir; trafik bilgisi, konum bilgisi, web kayıtları ve diğer iletişim bilgileri (bu bilgiler faturalandırma amaçlı ya da başka bir sebeple tarafımıza lazım olabilir) ve erişimde bulunduğunuz kaynaklar.

Web Sitemizi ziyaret ettiğinizde, cihazınızdan otomatik olarak belirli bilgileri toplayabiliriz. Otomatik olarak topladığımız bilgiler cihaz türünüz, tarayıcı tipiniz, geniş coğrafi konumunuz (ör. ülke veya şehir düzeyinde konum) ve diğer teknik bilgileri içerebilir. Ayrıca, erişilen sayfalar ve tıklanan bağlantılar dahil olmak üzere, cihazınızın Web Sitemizle nasıl etkileşime girdiği hakkında bilgi toplayabiliriz. Bu bilgileri toplamak, Web Sitemize gelen ziyaretçileri, nereden geldiklerini ve Web Sitemizdeki hangi içeriğin onlar için ilgi çekici olduğunu daha iyi anlamamızı sağlar. Bu bilgileri dahili analiz amaçlarımız için ve Web Sitemizin kalitesini ve ziyaretçilerimize uygunluğunu iyileştirmek için kullanırız.


Genel olarak, sizden topladığımız kişisel bilgileri yalnızca bu Gizlilik Bildiriminde açıklanan amaçlar için veya kişisel bilgilerinizi topladığımız sırada size açıkladığımız amaçlar için kullanacağız.


Çerezler

Çerezler, ziyaret ettiğiniz web siteleri tarafından bilgisayarınız sabit diskine yerleştirilen küçük, metin dosyalarıdır. Bunlar, web sitelerinin çalışmasını ya da daha verimli çalışmasını sağlamak için geniş çapta kullanılırlar, aynı zamanda web sitesinin sahibine bilgi de sağlarlar.

Bu çerezler, ziyaretçilerin web sitemizi nasıl kullandıklarıyla ilgili bilgi toplarlar. Biz bu bilgileri raporlar oluşturmak ve sitemizi geliştirmek için kullanırız. Çerezler anonim formda, siteyi kaç kişinin ziyaret ettiği ve ziyaretçilerin ziyaret ettikleri sayfalardan bu siteye nereden geldikleri gibi bilgileri toplarlar.

Çerez İsim Amaç
Google Analitik _ga Bu çerezler, ziyaretçilerin web sitemizi nasıl kullandıklarıyla ilgili bilgi toplarlar. Biz bu bilgileri raporlar oluşturmak ve sitemizi geliştirmek için kullanırız. Çerezler anonim formda, siteyi kaç kişinin ziyaret ettiği ve ziyaretçilerin ziyaret ettikleri sayfalardan bu siteye nereden geldikleri gibi bilgileri toplarlar.
Add This (Bunun reklamını yap) _atuvc Bu çerez, kullanıcı ölçümlerinin ve analitik özelliğin bir parçası olarak, sitedeki ve araçlar setindeki sosyal paylaşım düğmelerini anonim formda etkin kılar.

Çoğu web sitesi, tarayıcı ayarlarında birçok çerez için aynı kullanıcı kontrollerine izin verirler. Çerezler hakkında, hangilerinin kurulmuş olduğunun nasıl görüleceği, bunların nasıl idare edileceği ve silineceği gibi birçok konuda daha fazla bilgi sahibi olmak için, www.allaboutcookies.org adresini ziyaret ediniz.

Tüm web sitelerinde Google Analitik tarafından takip edilmekten vazgeçmek için http://tools.google.com/dlpage/gaoptout adresini ziyaret ediniz.

Tarayıcınızın ayalarını değiştirerek çerezleri kabul veya ret etme imkânınız vardır. Ancak çerezleri reddetmeniz durumunda, sitemizin tüm interaktif özelliklerini kullanamayabilirsiniz.

Çerezleri idare etmenin birçok yolu bulunmaktadır. Eğer farklı konumlarda, farklı bilgisayarlar kullanıyorsanız, her tarayıcının, sizin çerezlerle ilgili tercihlerinize uygun ayarlanmış olduğundan emin olmanız gerekmektedir.

Çerez dosyasına ya da tarayıcınıza yüklenmiş olan herhangi bir çerezi kolaylıkla silebilirsiniz. Örneğin: Eğer Microsoft Windows Explorer 8 kullanıyorsanız:

 • "Windows Explorer" aç,
 • "Tools" menüsüne tıkla, (Araçlar)
 • "Delete Browsing History" tıkla, (Tarama geçmişini sil)
 • "Cookies" işaretle ve "Delete" tıkla ("Çerezler" işaretle ve "Sil" tıkla)

Eğer Microsoft Windows Explorer kullanmıyorsanız, bu durumda, çerez dosyanızın konumunu ve çerezlerin idare kontrollerini öğrenmek için “Yardım” işlemi içinde, “çerezler” ibaresini arattırmalısınız.


Kişisel bilgilerinizi neden saklıyoruz?

Hakkınızda saklanan bilgileri, aşağı belirtilen şekillerde kullanırız:

 • Sitemizdeki içeriğin, size ve bilgisayarınıza en etkili anlamda sunulduğundan emin olmak için,
 • Tarafımızdan talep etmiş olduğunuz bilgi, ürün veya hizmetlerin sunumu için ya da ilginizi çekebileceğini düşündüğümüz ve bu gibi nedenlerle tarafınızla iletişim kurulmasını onayladığınız durumlarda,
 • Tarafınızla aramızda yapılmış herhangi bir kontrata ilişkin yükümlülüklerimizi yerine getirmek için,
 • Hizmetlerimize ilişkin interaktif uygulamalarımıza katılımınızı onaylamak için (bunu yapmayı tercih ettiğiniz durumlarda),
 • Hizmetlerimizle ilgili değişiklikler hakkında sizleri bilgilendirmek için.

Kabul etmeniz halinde, ilginizi çekecek ürün ve hizmetlerimizle ilgili size bilgi vermek için iletişim bilgilerinizi kullanabilir ya da seçilmiş olan 3. Şahıslara kullandırabiliriz. Biz veya onlar, bu konular hakkında sizinle telefon ya da posta aracılığıyla iletişim kurabiliriz. Kişisel bilgilerinizi işlemek için devam eden meşru bir iş ihtiyacımız olmadığında, bunları sileriz veya anonimleştiririz veya bu mümkün değilse, kişisel bilgilerinizi güvenli bir şekilde saklarız ve silme mümkün olana kadar daha sonraki işlemlerden izole ederiz.


Bilgilerin Paylaşımı

Grubumuzun herhangi bir üyesiyle; T.C. mevzuat hükümleri çerçevesinde bağlı ortaklıklarımızla, en üst düzey holding firmamızla ve onun iştirakleriyle kişisel bilgilerinizi paylaşabiliriz.

Kişisel bilgilerinizi üçüncü şahıslara şu durumlarda paylaşabiliriz:

 • Şirket yapısında meydana gelecek olan değişiklikler halinde alıcı ya da satıcı ile, kişisel bilgilerinizi paylaşabiliriz,
 • Eğer Sofra/Compass Group Türkiye veya varlıklarının büyük oranda tümü üçüncü bir şahıs tarafından alınırsa, bu durumda müşterilerle ilgili saklanan kişisel bilgiler, aktarılan varlıklardan biri olacaktır,
 • Eğer herhangi bir yasal yükümlülük çerçevesinde, kişisel bilgilerinizi açıklamak ya da paylaşmak gibi bir yükümlülük oluşursa ya da kullanım şartlarımızı (eğer uygulanabilir durumdaysa) ve diğer sözleşmeleri uygulamak ya da yürütmek için veya Sofra/Compass Group Türkiye , müşterilerinin ya da diğer şahısların haklarını, mallarını veya güvenliklerini korumak için söz konusu bilgileri ifşa edebilir ya da paylaşabiliriz. Bu durum, kredi riskinin azaltılması ve dolandırıcılıktan korunma amaçlarıyla, diğer firmalar ve organizasyonlarla bilgi takasını da içerir.
 • İfşanın gerekli olduğuna inandığımız herhangi bir yetkili kanun uygulayıcı kuruma, düzenleyici kuruma, devlet kurumuna, mahkemeye veya diğer üçüncü taraflara, yürürlükteki yasa veya yönetmelik gereği, yasal haklarımızı uygulamak, tesis etmek veya savunmak için veya sizin veya başka bir kişinin hayati menfaatlerini korumak için;

Kişisel bilgilerin işlenmesi için yasal dayanak

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda Şirketçe sunduğumuz hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda Şirketimizin sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. Bazı durumlarda, sizden kişisel bilgi toplamak yasal bir yükümlülük halinde de olabilir veya sizin ya da başka bir kişinin hayati çıkarlarını korumak için kişisel bilgilere başka bir şekilde ihtiyaç duyabiliriz. Örn. kamu makamlarının yasal taleplerine yanıt olarak (vergi, göçmenlik, sağlık ve güvenlik, ulusal güvenlik veya yasa uygulama amaçları dahil).

Benzer şekilde, kişisel bilgilerinizi meşru menfaatlerimize (veya herhangi bir üçüncü şahsın menfaatlerine) dayanarak toplar ve kullanırsak, ilgili zamanda bu meşru menfaatlerin ne olduğunu size açıklayacağız.

Kişisel bilgilerinizi toplamamızın ve kullanmamızın yasal dayanağı hakkında sorularınız varsa veya daha fazla bilgiye ihtiyacınız varsa, lütfen aşağıdaki “İletişim” başlığı altında verilen iletişim bilgilerini kullanarak bizimle iletişime geçin.


Euroserve Güvenlik kişisel bilgilerin güvenliğini nasıl sağlıyor?

Hakkınızda topladığımız ve işlediğimiz kişisel bilgileri korumak için uygun teknik ve organizasyonel önlemleri kullanıyoruz. Kullandığımız önlemler, kişisel bilgilerinizin işlenmesi riskine uygun bir güvenlik düzeyi sağlamak üzere tasarlanmıştır.


Uluslararası veri aktarımları

Kişisel bilgileriniz, ikamet ettiğiniz ülke dışındaki ülkelere aktarılabilir ve buralarda işlenebilir. Bu ülkelerde, ülkenizin yasalarından farklı veri koruma yasaları olabilir.

Grup şirketlerimiz, üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarımız ve ortaklarımız dünya çapında faaliyet göstermektedir. Bu, kişisel bilgilerinizi topladığımızda, bu ülkelerden herhangi birinde işleyebileceğimiz anlamına gelir.

Ancak, kişisel bilgilerinizin bu Bildirime uygun olarak korunmasını sağlamak için uygun önlemleri aldık. Bunlar şunları içerir:

-Kişisel bilgilerinizin alıcısına sözleşmeden doğan yükümlülükler yüklemek veya alıcıların yeterli korumayı sağlamayı amaçlayan “uluslararası çerçevelere” abone olmalarını sağlamak;

-Euroserve Güvenlik ayrıca kişisel verilerin güvenliğini sağlamak için siber güvenlik eğitimi, rol tabanlı erişim ve uygun olduğunda şifreleme gibi bir dizi kurumsal ve teknik güvenlik önlemi de uygular.


Haklarınız

Pazarlama amaçlı olarak bilgilerinizle işlem yapılmaması için bizden talepte bulunma hakkınız mevcuttur. Eğer bu gibi amaçlarla, bilgilerinizi kullanma ya da üçüncü şahıslara ifşa etme niyetimiz olursa genellikle bilgilerinizi toplamadan önce sizi durum hakkında bilgilendiririz. Bilgilerinizi toplamak için kullandığımız formların belirli bölümlerindeki kutulara tıklayarak, bu gibi kullanımlara engel olmaya yönelik hakkınızı kullanabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz zaman, bizimle kvkk@sofragrup.com adresinden iletişim kurarak da, bu hakkınızı kullanabilirsiniz. Sitemizde zaman zaman, ortak ağlarımıza, reklam verenlerimize ve iş ortaklarımıza ait web sitelerine ilişkin bağlantılar ya da söz konusu sitelerden bizim sitemize bağlantılar bulunabilir. Eğer bir bağlantı üzerinden bu web sitelerinden herhangi birini ziyaret ederseniz, lütfen bu sitelerin kendilerine ait gizlilik politikaları olduğunu ve bu politikalara ilişkin hiçbir sorumluk ve yükümlülük kabul etmediğimizi unutmayınız. Söz konusu sitelere, herhangi bir kişisel bilginizi iletmeden önce lütfen bu politikaları kontrol ediniz.


Kişisel bilgilerinizi sizin rızanızla toplamış ve işlemişsek, rızanızı istediğiniz zaman geri çekebilirsiniz. Onayınızı geri çekmeniz, geri çekmenizden önce gerçekleştirdiğimiz herhangi bir işlemin yasallığını veya rıza dışındaki yasal işleme gerekçelerine dayanarak gerçekleştirilen kişisel bilgilerinizin işlenmesini etkilemeyecektir.


Bilgiye erişim

T.C. mevzuat hükümleri çerçevesinde, hakkınızda tutulan bilgilere erişim ve değişim imkânı size tanınmaktadır. Erişim hakkınızı kullanmanız ilgili kanun dahilindedir.


Gizlilik politikamızda değişiklikler

İleride, gizlilik politikamıza ait yapılabilecek tüm değişiklikler bu sayfada yayınlanacaktır ve uygun olduğu durumlarda, tarafınıza e-posta ile bilgi verilecektir. Değişen yasal, teknik veya ticari gelişmelere yanıt olarak bu Gizlilik Bildirimini zaman zaman güncelleyebiliriz. Gizlilik Bildirimimizi güncellediğimizde, yaptığımız değişikliklerin önemine uygun olarak sizi bilgilendirmek için uygun önlemleri alacağız. Yürürlükteki veri koruma yasalarının gerektirdiği haller ve durumlarda her türlü önemli Gizlilik Bildirimi değişikliği için onayınızı alacağız.


Bu Gizlilik Bildiriminin en üstünde görüntülenen “son güncelleme” tarihini kontrol ederek bu Gizlilik Bildiriminin en son ne zaman güncellendiğini görebilirsiniz.


İletişim

Gizlilik politikamıza ilişkin tüm soru, görüş ve istekler bizim için değerlidir ve bu konularda kvkk@sofragrup.com adresimizden bizimle iletişim kurmanızı rica ederiz.